effektiv avkastning

effektiv avkastning
s EKON totalavkastning, summan av direktavkastning (utdelningar, avknoppningar) och kursförändring som tilldelas ägaren av ett värdepapper

Clue 9 Svensk Ordbok. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”